دسته‌بندی نشده · بهمن ۱, ۱۳۹۹ ۰

۵-۱۱-۲ مواد افزودنی مناسب برای مصارف گوناگون

برای دستیابی به ویژگیهای معین و مقاصد گوناگون، مواد افزودنی باید مطابق جدول ۲-۱۱-۵ انتخاب شوند.