دسته‌بندی نشده · بهمن ۱, ۱۳۹۹ ۰

۶-۱۱-۲ حمل و نقل و نگهداری

بارگیری، حمل و باراندازی محمولات مواد افزودنی باید با دقت صورت گیرد و انواع آنها باید جداگانه بسته‌بندی و انبار شوند. مواد افزودنی باید در مکانهای تمیز و سرپوشیده و در درجه حرارت توصیه شده توسط تولید کننده نگهداری شده و از آلودگی آنها با خاک، مواد مضر، یخ و برف جلوگیری شود. انبارهای بسته باید به طور پیوسته تهویه شده و از تجمع گازهای قابل اشتعال در آنها جلوگیری به عمل آید. انبارهای مواد افزودنی قابل احتراق، باید دور از آتش و مواد قابل اشتعال بوده و برای اعلام و اطفای حریق احتمالی در آنها تدابیر لازم اتخاذ شده باشد.

بر روی بسته‌بندی مواد افزودنی علاوه بر نام تجارتی، علامت تجارتی تولید کننده، نوع ماده افزودنی، مبنای شیمیایی، درصد وزنی یون کلر، درجه اسیدی یا قلیایی PH ، تاریخ تولید و انقضای مصرف، دمای مناسب برای نگهداری، وزن یا حجم کالا، تذکرات ایمنی لازم در زمان انبار کردن یا مصرف مواد (سوزاننده، سمی، خورنده و …)، توصیه‌هایی در باره موارد غیر مجاز نگهداری و مصرف با سایر مواد به ویژه سیمان و نیز هرگونه عوارضی که روی کیفیت و دوام مواد در مدت انبار کردن آنها اثر می‌گذارد، درج گردد. دستورالعمل مصرف و سایر اطلاعات، باید از سوی کارخانه سازنده مواد به صورت بروشور همراه نمونه و یا کالا تحویل گردد.

جدول ۲-۱۱-۵ : مواد افزودنی مناسب برای منظورهای گوناگون

نوع مصالح

نوع ماده افزودنی

(رده بندی آمریکایی)


تأثیر مورد نظر در بتن

نمکهای صمغهای چوب

مواد حباب‌ساز

(ASTM C260 )

بهبود دوام

بعضی مواد پاک کننده مصنوعی(1)

نمکهای لیگنین سولفاته(2)

نمکهای اسیدهای نفتی

نمکهای مواد پروتئینی

اسیدهای چرب و صنعتی و نمکهای آنها

سولفوناتهای آلکیل بنزن(3)

لیگنو سولفوناتها(4)

مواد کاهنده آب

(نوع ASTM C494 , A )

کاهش آب لازم برای روانی

اسیدهای کربوکسیلی هیدروکسیلی(5)

(همچنین تمایل به تعویق زمان گیرش دارند لذا مواد تسریع کننده اضافه می‌شود)

لیگنین

مواد کندگیر کننده

(نوع ASTM C494 , B )

تعویق زمان گیرش

براکس

مواد قندی

اسیدتارتاریک(6) و نمکهای آن

کلرور کلسیم (ASTM D98 )

مواد تسریع کننده

(نوع ASTM C494 , C )

تسریع در گیرش و کسب مقاومت اولیه

تری اتانولامین(7)

(کاهنده آب نوع  A در بالا را ملاحظه نمایید)

مواد کاهنده آب و کندگیر کننده

(نوع ASTM C494 , D )

کاهش آب و تعویق زمان گیرش

(کاهنده آب نوعA در بالا را ملاحظه نمایید تسریع کننده بیشتری اضافه می‌شود)

مواد کاهنده آب و تسریع کننده

(نوع ASTM C494 , E )

کاهش آب و تسریع گیرش

پوزولانهای طبیعی (رده N )

مواد پوزولانی

(ASTM C618 )

بهبود کارایی و حالت خمیری

خاکستر نرم (رده F و G)(8)

سایر مواد (رده S )

پودر آلومینیوم

مواد تولید کننده گاز

ایجاد انبساط هنگام گیرش

صابون صمغ و چسبهای نباتی یا حیوانی

ساپونین(9)

پروتئین هیدرولیز شده

استارات کلسیم، آلومینیوم، آمونیوم، یا بوتیل(10)

مواد آب‌بند کننده

کاهش نفوذ پذیری

روغنها یا گریسهای نفتی

کلرورهای محلول

پوزولانها

آسان کننده پمپاژ

بهبود قابلیت پمپ کردن

پلیمرهای آلی

کاهنده هوا

کاهش مقدار هوا

فسفات تری بوتیل(11)

مواد تغلیظ شده ملامین فرمالدئید سولفوناته(13)

روانسازهای ممتاز(12)

روانی زیاد

مواد تغلیظ شده نفتالین فرمالدئید سولفوناته(14)

 

1- Detergents              2- Saltsof Sulfonated Lignin                  3- Alkylbenzene                

4- Lignosulfonates      5- Hydroxylated Carboxylic Acids        6- Tartaric Acid

7- Triethanolamine     8- Fly Ash                                               9- Saponin

10- Butyl                    11- Tributyl Phosphate                          12- Super Hhastisizors

13- Sulfonated Melamine Formaldehyde

14- Sufonated Naphthalene Formaldehyde Condenastes