دسته‌بندی نشده · بهمن ۴, ۱۳۹۹ ۰

۱-۱۶-۲ کلیات

مصالحی که در این بخش از آنها بحث می‌شود، صرف نظر از چند مورد استثنایی، دست‌کم دارای دو ویژگی مشترک هستند: هم‌چسبی[1] و دیگرچسبی[2].

”هم‌چسبی“ قابلیت چسبندگی ذرات یک ماده به یکدیگر است و ”دیگرچسبی“ عبارتست از قابلیت چسبندگی یک ماده به ماده مورد نظر دیگر، در حالیکه آن ماده می‌تواند شکل خود را حفظ کند.

 

[1]. Cohesiveness

[2]. Adhesiveness