دسته‌بندی نشده · بهمن ۴, ۱۳۹۹ ۰

۲-۱۴-۲ انطباق با مشخصات و استانداردها

فرآورده‌های پنبه کوهی ـ سیمان مورد مصرف در هر پروژه، باید از نقطه‌نظر ویژگیهای شیمیایی، فیزیکی و مکانیکی، ابعاد و شکل ظاهری، با آنچه در مشخصات فنی خصوصی و نقشه‌ها و دیگر مدارک پیمان ذکر شده است، منطبق باشند. نمونه‌های انواع مصنوعات پنبه کوهی ـ سیمان شامل اقسام ورق، لوله، اتصالات، نیم‌لوله و نظایر آن، باید قبلاً به تصویب دستگاه نظارت برسد.

ویژگیها و روشهای آزمایش فرآورده‌های پنبه کوهی ـ سیمان، باید مطابق استانداردهای ایرانی زیر باشد:

ـ استاندارد شماره ۴۰۵ : ”لوله‌های تحت فشار ساخته شده از سیمان ـ پنبه نسوز“

ـ استاندارد شماره ۵۷۵ : ”ورقهای صاف ساخته شده از سیمان ـ پنبه نسوز“

ـ استاندارد شماره ۶۲۹ : ”نمونه برداری و بازرسی از محصولات سیمان ـ پنبه نسوز“

ـ استاندارد شماره ۶۳۱ : ”ورقهای موجدار سیمان ـ پنبه نسوز“

ـ استاندارد شماره ۱۱۶۵ : ”قطعه‌های اتصال لوله‌های سیمان ـ پنبه نسوز برای مصارف ساختمانی و بهداشتی“

ـ استاندارد شماره ۱۱۶۶ : ”لوله‌های ساختمانی و بهداشتی از سیمان ـ پنبه نسوز“

ـ استاندارد شماره ۱۹۹۱ : ”واشرهای لاستیکی برای آب‌بندی (لوله‌های سیمان ـ آزبست) ـ ویژگیها“

ـ هر استاندارد ایرانی دیگری که تا زمان انعقاد پیمان در باره فرآورده‌های پنبه کوهی ـ سیمان تدوین یا تجدید نظر شود.

تا زمانی که استاندارد ایرانی در برخی موارد تدوین نشده باشد در درجه اول استانداردهای ”سازمان بین‌المللی استاندارد ISO “ معتبر خواهد بود و در صورت نبودن استاندارد مذکور به ترتیب استانداردهای آمریکایی ASTM ، بریتانیایی BS و آلمانی DIN ملاک عمل قرار خواهد گرفت.