دسته‌بندی نشده · بهمن ۴, ۱۳۹۹ ۰

۴-۱۳-۲ ویژگیها و حداقل حدود قابل قبول

مصالح پوششی باید از نظر شکل ظاهری یکنواخت و بدون عیب و عاری از موادی باشد که در اثر عوامل جوی و هوازدگی خراب می‌شوند و به استحکام و کیفیت آنها لطمه وارد می‌شود.

تاب فشاری، جذب آب، میزان حل شدن در آب، تخلخل، پایداری در برابر هوازدگی و مواد شیمیایی مصالح پوششی که در معرض عوامل گوناگون قرار می‌گیرند، باید با استانداردهای مربوطه تطابق نماید. در کفهای پر آمد و شد و پله‌ها پایداری مصالح مصرفی در برابر سایش و ضربه، باید با مورد مصرف آن متناسب باشد.

استفاده از مصالح کهنه و غیر استاندارد در صورتی مجاز است که در نقشه‌ها و مشخصات ذکر شده و نمونه آنها قبلاً به تصویب دستگاه نظارت برسد.