دسته‌بندی نشده · بهمن ۴, ۱۳۹۹ ۰

۴-۱۴-۲ مصالح نصب

۱-۴-۱۴-۲ نصب با واشرهای لاستیکی

نصب و اتصال لوله‌های آب‌بندی شده، معمولاً با واشرهای لاستیکی انجام می‌شود که در این مورد باید به استاندارد 1991 ایران مراجعه شود.

۲-۴-۱۴-۲ نصب با ملات

لوله‌های ساختمانی را با ملات، نصب و به یکدیگر متصل می‌کنند که در این مورد باید به دستورالعملهای مربوطه مراجعه شود.

۳-۴-۱۴-۲ نصب به کمک قطعات فلزی و لاستیکی

نصب ورقها به کمک قطعات و اتصالات فلزی و واشرهای فلزی و لاستیکی انجام می‌شود که در این مورد باید به فصل مربوطه مراجعه گردد. اتصالات و واشرهای فلزی باید زنگ‌نزن باشند.

۴-۴-۱۴-۲ نصب به کمک ماستیک

چنانچه به علت وزش باد و عدم امکان انتخاب شیب مناسب، نیاز به آب‌بندی درز بین ورقها باشد، باید از ماستیک استفاده کرد. برای اطلاع از جزئیات بیشتر به فصل مربوطه مراجعه شود.