دسته‌بندی نشده · بهمن ۴, ۱۳۹۹ ۰

۵-۱۴-۲ حمل و نقل و نگهداری

بارگیری، حمل و باراندازی فرآورده‌های پنبه کوهی ـ سیمان، باید با دقت انجام گیرد. انواع مختلف فرآورده‌های پنبه کوهی ـ سیمان، باید جداگانه دسته‌بندی و انبار شوند. محل انبار، باید تمیز و حتی‌المقدور سرپوشیده بوده و از آلودگی فرآورده‌ها با خاک، مواد مضر، یخ و برف جلوگیری به عمل آید.

چنانچه قرار است کالا به فواصل دور، حمل یا احتمالاً در حین جابه‌جایی در شرایط غیر عادی واقع شود، در این صورت اعمال مناسب‌ترین روش برای کاهش خطر خرابی و شکست مصالح ضرورت دارد، به طور مثال در مورد لوله‌ها می‌توان کلاس بالاتری را که دارای ضخامت بیشتری هستند، انتخاب نمود.

هنگام کار با فرآورده‌های پنبه کوهی ـ سیمان، برای جلوگیری از بروز خطر پخش ذرات و غبار پنبه کوهی در محیط و آلودگی محل کار و اطراف آن، باید تدابیر لازم اتخاذ گردد. کارگران در موقع تراشیدن سرلوله‌ها، بریدن و سوراخ کردن فرآورده‌های پنبه کوهی ـ سیمان، باید از ماسک مخصوص استفاده کنند. مصالح اضافی و دورریز محصول و همچنین قطعات کهنه تعویض شده، باید بلافاصله پس از پایان کار به محل دوری، حمل و دفن شوند.