دسته‌بندی نشده · بهمن ۴, ۱۳۹۹ ۰

۵-۱۵-۲ مصالح مناسب برای مصارف گوناگون

۵-۱۵-۲ مصالح مناسب برای مصارف گوناگون

برای مصارف مختلف، عایقها و بام‌پوشهایی باید انتخاب شوند که در جدول ۲-۱۵-۵ آمده است.

جدول ۲-۱۵-۵ : مشخصات عایقهای رطوبتی و بام‌پوشهای مناسب برای کارهای مختلف

ملاحظات

مصالح مناسب

محل مصرف

ردیف

 

نوع قیر انتخابی مطابق جدول 2-7-6-5 خواهد بود

قیرگونی (درجا) – مشمع قیراندود با قیر (درجا)، ملاتهای ویژه

سطوح افقی و قائم پی‌ها، دیوار زیرزمینها، کف و بدنه استخرها و منابع آب

1

 

 

قیرگونی (درجا)- مشمع قیراندود با قیر (درجا)، ملاتهای ویژه – کاهگل

بامهای تخت با شیب کم

2

 

عایقهای نمایان باید با قشری از ماسه به رنگ روشن یا رنگ منعکس کننده مانند آلومینیومی پوشانده شوند.

– ورقه‌های صاف از مس، فولاد روی‌اندود و قلع‌اندود ( یا قلع و سرب اندود)، آلومینیوم، فولاد زنگ‌نزن و قیرگونی

بامهای شیبدار

3

 

– ورقه‌های موجدار شامل فولاد روی‌اندود، آلومینیوم، پنبه کوهی – سیمان، مقوای قیراندود، پلاستیک، کاشی سفالی و کاشی سیمانی

 

حداقل شیب ورقه‌ها و شینگلها برای مقوای قیراندود، (18%) و برای سایر مصالح، (14%) است.

 

– شینگل از انواع چربی، نمد قیراندود،

 

آلومینیوم و پنبه کوهی- سیمان

 

ورقه‌های فلزی نظیر ردیف 3، شینگلها، قیرگونی، خمیرها و امولسیونها

گنبدها

4

 

شیشه و پلاستیک نورگذران[1] و پشت پیدا[2]

نورگیر بام

5

 

 

شینگل از نمد قیراندود، وینیل پلاستیک شفاف پاشیدنی در رنگهای مختلف، قیر و گونی، خمیرها و امولسیونها

تعمیرات بام

6

 

 

 

[1]. Translucent

[2]. Transparent