دسته‌بندی نشده · بهمن ۶, ۱۳۹۹ ۰

۶-۳-۵ وزن بتن

از دیگر مشخصه‌های مهم بتن، وزن آن است. این مسئله خصوصاً در سازه‌هایی که وزن از نظر ایستایی نقش مهمی را ایفا می‌نماید، نمود بارزتری می‌یابد. یکی از عوامل مؤثر در بالا بردن وزن بتن به کار گرفتن مواد سنگی درشت و با وزن مخصوص زیاد است.

وزن واحد حجم بتن ساخته شده، باید بر اساس تجربه و اندازه‌گیری در کارگاه به دست آید. در صورت در اختیار نبودن این اطلاعات ارقام جدول ۵-۳-۶ برای تخمین اولیه توصیه می‌شود.

جدول ۵-۳-۶ : وزن هر متر مکعب بتن تازه (برای تخمین اولیه)

وزن هر متر مکعب بتن

(کیلوگرم در متر مکعب)

حداکثر قطرشن

(میلیمتر)

بتن با حباب هوا

بتن معمولی

2190

2285

10

2235

2315

5/12

2280

2355

20

2315

2375

25

2355

2420

40

2375

2445

50

2400

2463

70

2435

2505

150