دسته‌بندی نشده · بهمن ۸, ۱۳۹۹ ۰

۹-۱۳-۷مشخصات مصالح

۹-۱۳-۷-۱ : مقدار ضریب ارتجاعی بتن با جرم مخصوص ( ( gc بین 15 تا m3 25 kN، از رابطه (۹-۱۳-۱)تعیین می گردد: