بهمن ۱, ۱۳۹۹

۲-۱۲-۲ انواع

عموماً مواد پلاستیکی به دو گروه اصلی تقسیم می‌شوند: ترموپلاستیکها[1] و ترموستها[2] ۱-۲-۱۲-۲- ترموپلاستیکها ترموپلاستیکها (یا پلاستیکهای...

Read More