دسته‌بندی نشده · خرداد ۱۸, ۱۳۹۹ ۰

۲۴-۱-۳ ضوابط اختصاصی آسانسورها

۱۲۴۱۳ : اجرای آسانسور یا آسانسورهای ویژه تخلیه ساکنین و انجام عملیات آتشنشانی در ساختمان های بلند مرتبه الزامی است.

 تبصره: در خصوص ساختمان های کمتر از ۲۳ متر، مقام قانونی مسئول با توجه به شرایط و بر اساس استانداردهای معتبر بین المللی می تواند اجرای این آسانسورها را الزامی نماید.

۲۲۴۱۳ : راهنمای استفاده از سیستم ارتباطی دوسویه، راهنمای فراخوانی نیروی کمکی از طریق سیستم ارتباطی دوسویه و راهنمای مکتوب ساختمان باید در مجاورت و نزدیکی سیستم ارتباطی نصب گردند.

۳۲۴۱۳ : در ساختمان های بلند، هنگامیکه آسانسور منطقه امن را به معبر عمومی مرتبط سازد، آسانسور باید برای عملیات اضطراری توسط مقام قانونی مسئول تائید شده باشد.

۴۲۴۱۳ : در ساختمان های بلند، فضای ورودی (لابی) آسانسور باید دارای ظرفیتی معادل۵۰ درصد متصرفین قسمتی که آسانسور برای آن تعبیه شده است، باشد. این ظرفیت باید بر اساس ۰.۲۸مترمربع برای هر نفر در نظر گرفته شود.

۵۲۴۱۳ : هر طبقه ای که آسانسور به آنجا ورودی دارد، باید دارای لابی آسانسور باشد. مصالحی که لابی آسانسور از آنها ساخته می شود باید حداقل یک ساعت مقاوم حریق باشد. این لابی باید به عنوان یک مانع دود عمل نماید.

۶۲۴۱۳ : در ساختمان های بلند، در لابی آسانسور (و متعلقات آن مانند چارچوب، قفل، دستگیره و…) باید حداقل یک ساعت مقاوم حریق باشد و لنگه های در لابی آسانسور باید خود بست یا به شکل اتوماتیک بسته شو باشند.

۷۲۴۱۳ : درهای لابی آسانسورها باید در پاسخ به سیگنال ارسال شده از یک دتکتور دودی فعال شده و بسته شوند (این دتکتور می تواند در فضای مجاور خارج محیط فضای مقابل آسانسور نصب گردد). همچنین درهای فضای مقابل آسانسور باید توانایی بسته شدن در اثر عملکرد سیستم اعلام حریق ساختمان را نیز داشته باشند. هنگامیکه یک لنگه در، در فضای مقابل آسانسور توسط دتکتور دودی یا عملکرد سیستم اعلام ساختمان بسته می شود، باید تمام درهای فضاهایی که به آسانسور مربوطه ختم می شوند، بسته شوند.

۸۲۴۱۳ : جزئیات اجرایی ساختمان باید به نحوی باشد که از رسیدن آب به اجزاء آسانسور جلوگیری شود.

۹۲۴۱۳ : تجهیزات، اجزاء ارتباطی و سیستم سرمایش اتاق موتورخانه آسانسور همگی باید دارای منبع تغذیه عادی و اضطراری باشند. سیم کشی مدارهای کنترلی و همچنین مدارهای تغذیه کننده آسانسور باید در محلی قرار گیرد و به شکل مناسب محافظت گردد تا حداقل یک ساعت در شرایط حریق عمل نمایند.

۱۰۲۴۱۳ : باید سیستم ارتباطی دو سویه بین لابی های آسانسور و سیستم کنترل مرکزی برقرار گردد. این ارتباط باید بین اتاقک آسانسور و سیستم کنترل مرکزی نیز برقرار گردد. سیم کشیهای سیستم ارتباطی دو سویه باید به نحوی انجام شوند که حداقل یک ساعت کارکرد این سیستم در شرایط حریق تضمین گردد.

۱۱۲۴۱۳ : آسانسورها باید دارای شرایطی باشند که توسط آتشنشانان در شرایط اضطراری مورد استفاده قرار گیرند.

۱۲۲۴۱۳ : هنگامیکه تنها یک اتاقک آسانسور به یک فضای ورودی سرویس میدهد، سیستم تخلیه اضطراری باید در زمانهای مشخص مورد تعمیر و نگهداری قرار گیرد و این سرویسها باید زمانی انجام شود که ساختمان در حالت تعطیلی است یا فعالیت کمی دارد. تعمیرات حداکثر طی ۲۴ ساعت پس از تعطیلی باید انجام شود.

۱۳۲۴۱۳ : آسانسورها باید این توانایی را داشته باشند که در هنگام وقوع زلزله با نظم مشخصی خاموش گردند.