دسته‌بندی نشده · خرداد ۲۷, ۱۳۹۹ ۰

۳-۱۷-۵ استانداردها

۱۳۱۷۵ ویژگیها: ویژگیهای انواع عایقهای رطوبتی باید مطابق استانداردهای ملّی ایران شماره های  ۲۹۵۲، ۳۸۶۴، ۳۸۸۴، ۳۸۸۵-۱و ۳۸۸۵-۳ باشد. مشخصات گونی مصرفی در ساخت عایق قیر- گونی باید با استاندارد ملّی ایران شماره ۳۸۷۱، قیروگونی مورد استفاده در عایقکاری رطوبتی ساختمان با استاندارد ملّی ایران شماره ۲۹۵۲، پلی استر نبافته با استاندارد ملّی ایران شماره ۳۸۸۹، فلت الیاف شیشه با استاندارد ملّی ایران شماره ۳۸۹۱ و قیر اصلاح شده در ساخت عایقهای پیش ساخته قیری با استاندارد ملّی ایران شماره ۳۸۶۹ مطابقت داشته باشند. برای افزایش دوام عایقهای رطوبتی بام توصیه میشود که آن را با یک لایه سنگدانه معدنی، موزاییک یا سایر مصالح بپوشاند.

۲۳۱۷۵ آزمایشهای استاندارد: آزمایشهای لازم برای تعیین کیفیت عایقهای رطوبتی عبارت است از: تعیین حلالیت مواد قیری در تری کلرو اتیلن، مقاومت عایق رطوبتی پیش ساخته در برابر پارگی، تاب کششی اتصالات عایق رطوبتی پیش ساخته، میزان انعطاف پذیری (دمای تاب خمشی) عایق رطوبتی پیش ساخته در سرما، اندازه گیری ابعاد و جرم واحد سطح، مقاومت کششی عایقهای رطوبتی، مقاومت عایق رطوبتی پیش ساخته در مقابل اوزن، مقاومت عایق رطوبتی پیش ساخته در مقابل نفوذ بخار آب (ضریب مقاومت)، پایداری ابعادی عایق های رطوبتی در برابر حرارت. استانداردهای مرجع این فصل در پیوست دوم ارائه شده اند.