دسته‌بندی نشده · شهریور ۳۱, ۱۳۹۹ ۰

پ ۱-۶ نکات دیگری درباره اندازه گذاری لوله ها

پ ۱-۶-۱ سرعت جریان آب در لوله های اصلی نباید از 10 فوت بر ثانیه (3.0 متر بر ثانیه) بیشتر شود. توصیه میشود که سرعت جریان آب در لوله های فرعی و انشعابها از 4 فوت بر ثانیه (1.2متر بر ثانیه) بیشتر نباشد.

شکل پ ۱-۵-۸ (SI) منحنی اندازه گذاری لوله های پلاستیکی

 

پ ۱-۶-۲ طبق الزامات بخش (۱۶-۴-۳-۵) “الف” حداکثر فشار آب لوله کشی توزیع آب آشامیدنی در پشت شیرهای لوازم بهداشتی و در وضعیت بدون جریان نباید از 4 بار بیشتر باشد.

 اگر فشار آب شبکه شهری طوری باشد که فشار آب در پشت شیرهای لوازم بهداشتی از 4 بار بیشتر باشد، باید با نصب شیر فشار شکن مورد تأیید فشار آن را تا 4 بار، یا بر حسب نیاز کمتر از آن، کاهش داد.

پ ۱-۶-۳ طبق الزامات (۱۶-۴-۳-۵) “ب” حداقل فشار آب پشت شیرهای آب لوازم بهداشتی باید برابر جدول (۱۶-۴-۳-۵) “ب” باشد. اگر فشار آب شبکه شهری برای تأمین این فشار در پشت شیرها کافی نباشد باید با نصب سیستمهای افزایش فشار، فشار آب را افزایش داد تا حداقل فشار لازم پشت شیرها تأمین شود.