دسته‌بندی نشده · مهر ۶, ۱۳۹۹ ۰

پ ۴-۸ علائم ترسیمی

پ ۱-۴-۸ لوله ها

 

پ ۲-۴-۸ فیتینگها

پ ۳-۴-۸ دریچه های بازدید دریچه

پ ۴-۴-۸ کفشوی آب باران بام