دسته‌بندی نشده · مهر ۲۷, ۱۳۹۹ ۰

پ ۹-۴ ضرایب انتقال حرارت درها

مقادیر داده شده در این بخش مربوط به درهای متداول است. در صورتی که برای درها از عایق های حرارتی خاصی استفاده شود و در گواهینامه فنی معتبر نیز ضرایب انتقال حرارت ارائه شده باشد، آن ضرایب می تواند ملاک محاسبه قرار گیرد. در غیر این صورت، لازم است مقادیر داده شده در جدول ۳۱ مورد استفاده قرار گیرد.

 

جدول ۳۱- ضرایب انتقال حرارت درها

جنس در

نوع در

ضریب انتقال حرارت در

UD [W/m2.K]

در چوبی معمولی

توپر

3.5

با شیشه تک جداره، سطح شیشه کمتر از 30 درصد

4.0

با شیشه تک جداره، سطح شیشه بین30 و60 درصد

4.5

با شیشه دو جداره با لایه هوای 6 میلیمتر یا بیشتر

3.3

در فلزی معمولی

تمام فلز

5.8

با شیشه تک جداره

5.8

با شیشه دو جداره، سطح شیشه کمتر از 30 درصد

5.8

با شیشه دو جداره، سطح شیشه بین 30 و 60 درصد

4.8

در تمام شیشه ای

با شیشه تک جداره

5.8