دسته‌بندی نشده · آذر ۹, ۱۳۹۹ ۰

۱۸-۲-۲-۳ شاخص کاهش صدای وزن یافته مورد نیاز برای جداکننده ها

حداقل شاخص کاهش صدای وزن یافته (Rw) مورد نیاز برای جداکننده ها در ساختمان های مسکونی در جدول ۱۸-۲-۲-۲ ارائه شده است.

 

جدول ۱۸-۲-۲-۲ :حداقل شاخص کاهش صدای وزن یافته (Rw) مورد نیاز برای جداکننده ها در ساختمان های مسکونی

نوع جداکننده

حداقل شاخص کاهش صدای

وزن یافته (Rw)برحسب دسیبل

دیوار جداکننده بین دو واحد مجاور، سقف و کف

50

دیوار جداکننده بین فضاهای تأسیساتی و واحد مسکونی

پوسته خارجی اتاق خواب یا نشیمن

40

پوسته خارجی آشپزخانه

35

جداکننده بین راهرو و واحد مسکونی