دسته‌بندی نشده · آذر ۱۲, ۱۳۹۹ ۰

پ-۳-۱ دیوارها

مقادیر شاخص کاهش صدای وزن یافته تعدادی از دیوارهای ساخته شده با آجر فشاری یا سفالی، بتنی، بلوک های بتن سبک و همچنین دیوارهای ساخته شده با صفحات روکشدار گچی (drywall)، ساندویچ پانل 3D و قالب عایق ماندگار بتنی (ICF) برگرفته از منابع گوناگون داخلی و خارجی، در جدول پ-۳-۱ ارائه شده است.

 

جدول پ-۳-۱: صدابندی هوابرد چند نمونه از دیوارها

 

 

ادامه جدول پ-۱-۳: صدابندی هوابرد چند نمونه از دیوارها

 

ادامه جدول پ-۱-۳: صدابندی هوابرد چند نمونه از دیوارها

ادامه جدول پ-۱-۳: صدابندی هوابرد چند نمونه از دیوارها

ادامه جدول پ-۱-۳: صدابندی هوابرد چند نمونه از دیوارها

ادامه جدول پ-۱-۳: صدابندی هوابرد چند نمونه از دیوارها

 

ادامه جدول پ-۱-۳: صدابندی هوابرد چند نمونه از دیوارها

 

ادامه جدول پ-۱-۳: صدابندی هوابرد چند نمونه از دیوارها