دسته‌بندی نشده · دی ۲۳, ۱۳۹۹ ۰

۴-۲-۹ ساختمان های متصل

ساختمانهائی هستند که به ساختمان ملک مجاور متصل و یا حد فاصل آنها درز انقطاع بین دو بنا است.