دسته‌بندی نشده · بهمن ۱, ۱۳۹۹ ۰

۳-۱۳-۲ انطباق با مشخصات و استانداردها

مصالح پوشش کفها، بدنه‌ها و سقفها در هر پروژه باید از نظر ویژگیهای فیزیکی، شیمیایی و مکانیکی (رنگ، ابعاد و دیگر مشخصه‌ها) با آنچه در نقشه‌ها، دستور کارها، مشخصات فنی خصوصی و سایر مدارک پیمان ذکر شده است، منطبق باشد. نمونه مصالح پوششی مصرفی اعم از کفپوش، دیوارپوش و سقف‌پوش باید قبلاً به تصویب دستگاه نظارت برسد.

ویژگیهای فیزیکی، شیمیایی و مکانیکی مواد و مصالح پوششی و روش آزمایش آنها باید مطابق استانداردهای ایرانی زیر باشد:

ـ استانداردهای مربوط به سنگ مذکور در بند ۲-۱-۲

ـ استانداردهای مربوط به آجر مذکور در بند ۲-۲-۲

ـ استانداردهای مربوط به فلزات مذکور در بند ۲-۵-۲

ـ استانداردهای مربوط به چوب مذکور در بند ۲-۶-۲

ـ استانداردهای مربوط به چسباننده‌های سیاه مذکور در بند ۲-۷-۶-۳

ـ استانداردهای مربوط به پلاستیکها مذکور در بند ۲-۱۲-۳

  ـ استاندارد شماره ۷۵۵ : آجرهای موزائیک

ـ استاندارد شماره ۳۵ : کاشی لعابی

ـ استاندارد شماره ۶۷ : کاشی کف

ـ استاندارد شماره ۳۰۵۱ : کاشی ضد اسید

ـ استاندارد شماره ۲۱۷۰ : کفپوشهای لاستیکی مورد مصرف در ساختمان ـ روش آزمون

ـ استاندارد شماره ۸۰۶ : فرش چوبی

ـ استاندارد شماره ۱۷۸۷ : کفپوشهای نمدی غیر پشمی ـ ویژگیها

ـ استاندارد شماره ۴۴۵: کاغذ دیواری

ـ استاندارد شماره ۳۹۹۲ : تعاریف، ویژگیها، علامت‌گذاری و رده‌بندی کاشیها

ـ استاندارد شماره ۳۹۹۳ : تعیین ابعاد و کیفیت سطح کاشیها

ـ استاندارد شماره ۳۹۹۴ : تعیین جذب آب کاشیها

ـ استاندارد شماره ۳۹۹۵ : تعیین مدول گسیختگی (مقاومت خمشی) کاشیها

ـ استاندارد شماره ۳۹۹۶ : تعیین سختی کاشی در برابر خراشیدگی

ـ استاندارد شماره ۳۹۹۷ : تعیین سایش عمقی کاشیهای بدون لعاب

ـ استاندارد شماره ۳۹۹۸ : تعیین انبساط حرارتی خطی کاشیها

ـ استاندارد شماره ۳۹۹۹ : تعیین مقاومت کاشی در برابر شوک حرارتی

ـ استاندارد شماره ۴۰۰۰ : تعیین مقاومت در برابر انبساط حرارتی – رطوبتی کاشیهای لعاب‌دار

ـ استاندارد شماره ۴۰۰۱ : تعیین مقاومت شیمیایی کاشیهای بدون لعاب

ـ استاندارد شماره ۴۰۰۲ : تعیین مقاومت شیمیایی کاشیهای لعاب‌دار

ـ استاندارد شماره ۴۰۰۳ : تعیین مقاومت سایش سطح کاشیهای لعاب‌دار

ـ استاندارد شماره ۴۰۰۴ : تعیین انبساط رطوبتی کاشیهای بدون لعاب با استفاده از آب جوشان

ـ استاندارد شماره ۴۰۰۵ : تعیین مقاومت کاشی در برابر یخ‌زدگی

ـ استاندارد شماره ۴۰۰۶ : روشهای نمونه‌برداری و جداول بازرسی کاشی از طریق نمونه‌های خاص

ـ استاندارد شماره ۴۰۰۷ : روشهای نمونه‌برداری و جداول بازرسی کاشی از طریق نمونه‌های خاص

ـ استاندارد شماره ۴۰۰۸ : آیین کاربرد انواع کاشی برای اماکن و فضاهای مختلف

ـ استاندارد شماره ۴۲۸۹ : ویژگیهای کاشیهای موزائیکی گروهی (سرامیک)

ـ استاندارد شماره ۴۱۷ : ”اصطلاحات و ابعاد چوب“

ـ استاندارد شماره ۵۵۷ : ”تعریف و طبقه‌بندی تخته فیبرها“

ـ استاندارد شماره ۶۲۶ : ”تعاریف و طبقه‌بندی تخته لایی‌ها“

ـ استاندارد شماره ۷۴۸ : ”ویژگیهای درهای پیش‌ساخته چوبی داخلی“

ـ استاندارد شماره ۸۰۷ : ”تعیین مقاومت خمشی تخته فیبرها“

ـ استاندارد شماره ۱۲۷۴ : ”روکشهای چوبی“

ـ استاندارد شماره ۱۲۷۵ : ”چوب (معایب قابل قبول در گرده بینه و درجه‌بندی آنها)“

ـ استاندارد شماره ۱۴۰۳ : ”تعاریف و اصطلاحات معایب چوبهای اره شده سوزنی برگان“

ـ استاندارد شماره ۱۴۹۵ : ”اندازه‌گیری معایب چوبهای بریده شده سوزنی برگان“

ـ استاندارد شماره ۱۴۹۷ : ”اندازه‌گیری معایب چوبهای بریده شده پهن برگان“

ـ استاندارد شماره ۲۱۴۰ : ”روشهای نمونه‌برداری از چوب و ویژگیهای عمومی آزمایشات فیزیک

                                 مکانیک چوب“

ـ استاندارد شماره ۲۱۵۲ : ”روش آزمون مقاومت طبیعی چوب به فسادپذیری“

ـ استاندارد شماره ۲۱۵۴ : ”تخته فیبرها،‌ تخته‌های سخت و نیمه‌سخت برای مصارف عمومی، جذب

                                 آب و تورم در ضخامت“

ـ استاندارد شماره ۲۳۳۰ : ”روش آزمون مقاومت تخته چند لایه در برابر آتش“

ـ استاندارد شماره ۲۳۳۱ : ”روش تعیین مقاومت تخته فیبر و تخته خرده در برابر کشش موازی با

                                 سطح رویه“

ـ استاندارد شماره ۲۳۳۲ : ”روش تعیین مقاومت تخته خرده چوب در برابر کشش عمود بر سطح

                                رویه“

ـ استاندارد شماره ۲۳۳۴ : ”روش تعیین وزن مخصوص و میزان رطوبت تخته چند لایه“

ـ استاندارد شماره ۲۴۲۴ : ”روش تعیین مقاومت میخ در برابر بار انفصالی در تخته خرده چوب و تخته

                                 فیبر“

ـ استاندارد شماره ۲۴۸۸ : ”روش تعیین جذب آب توسط تخته خرده چوب“

ـ استاندارد شماره ۲۴۸۹ : ”روش تعیین واکشیدگی در تخته خرده چوب“

ـ استاندارد شماره ۲۴۹۱ : ”ویژگیهای تخته فیبر“

ـ استاندارد شماره ۲۴۹۲ : ”ویژگیهای تخته خرده چوب با وزن مخصوص متوسط“

ـ استاندارد شماره ۲۷۰۸ : ”ویژگیهای چوب ضربه“

ـ استاندارد شماره ۲۸۳۸ : ”چوب، روش اندازه‌گیری هم‌کشیدگی حجمی چوب“

ـ استاندارد شماره ۲۸۹۶ : ”چوب، تعیین واکشیدگی حجمی چوب“

ـ استاندارد شماره ۳۲۱۰ : ”روش آزمون مقاومت به خمش تخته لایه“

ـ استاندارد شماره ۳۲۴۵ : ”آیین کار پنجره‌های ساده خانه‌های مسکونی“

ـ استاندارد شماره ۳۴۹۲ : ”ویژگیهای تخته لایه“

ـ استاندارد شماره ۳۷۰۴ : ”روش آزمایش مقاومت برشی تخته خرده چوب“

ـ استاندارد شماره ۳۷۲۵ : ”طبقه‌بندی تخته خرده چوب“

ـ هر استاندارد ایرانی دیگری که تا زمان انعقاد پیمان در باره کفپوشها، دیوارپوشها و سقف‌پوشها، تدوین و یا تجدید نظر شود.

تا زمانی که استاندارد ایرانی در پاره‌ای موارد تدوین نشده باشد، در درجه اول استانداردهای ”سازمان بین‌المللی استاندارد ISO “ معتبر خواهد بود و در صورت نبودن استاندارد بین‌المللی به ترتیب استانداردهای آمریکایی ASTM ، بریتانیایی BS و آلمانی DIN ملاک عمل قرار خواهد گرفت.