دسته‌بندی نشده · بهمن ۱, ۱۳۹۹ ۰

۳-۸-۲ ویژگیها و حداقل حدود قابل قبول

آب مصرفی در هر پروژه باید تمیز و صاف بوده و عاری از مقادیر زیان‌آور روغنها، اسیدها، قلیاییها، نمکها، مواد قندی، مواد آلی یا مواد دیگری باشد که ممکن است به کارهای ساختمانی به ویژه بتن، ملاتها، آرماتورها و سایر اقلام مدفون در کار آسیب برسانند. عموماً آب آشامیدنی زلال، بی‌بو، بی‌رنگ، بدون طعم را می‌توان در ساخت بتن و ملاتها در مناطقی که خطر خوردگی وجود نداشته باشد مورد استفاده قرار داد.

مقدار PH آب مصرفی نباید از 5/4 کمتر و از 5/8 بیشتر باشد.

آب غیر آشامیدنی و اصولاً هر آب مشکوک را در صورتی می‌توان در ساخت بتن و انواع ملاتها به مصرف رسانید که نمونه‌های مکعبی ملات ساخته شده با آن دارای حداقل مقاومتی در سنین 7 روزه و 28 روزه برابر با (90%) مقاومت نمونه‌های مشابهی که با آب مقطر ساخته شده‌اند باشند. آزمایشهای مقایسه مقاومتها باید در شرایط یکسان جز از نظر آب اختلاط انجام شوند. حداکثر مقادیر مجاز برای مواد زیان‌آور در آب مصرفی برای ساختن ملاتها و بتن در جدول شماره 2-8-3 آمده است.

عموماً آب دریایی که تا مقدار 35000 قسمت در میلیون نمکهای محلول دارد، به عنوان آب اختلاط برای بتن بدون میلگرد و ملاتهای مصرفی در کارهایی که اقلام فلزی در آنها کار گذارده نمی‌شوند، مناسب است.

مصرف آبی که دارای خزه است، برای ساختن بتن و ملاتها مناسب نیست. آب گل‌آلود را باید قبل از مصرف از میان حوضچه‌های ته‌نشین گذراند و یا با روشهای دیگر تصفیه کرد تا مقدار لای و رس آن کاهش یابد. املاح یا سایر مواد زیان‌آوری که در سنگدانه‌ها، سیمان یا مواد افزودنی وجود دارند، باید با مقادیر موجود در آب اختلاط جمع شوند. مقادیر کل مواد زیان‌آور برای بتن یا فولاد باید مبنای ارزیابی و پذیرش قرار گیرند.

جدول ۲-۸-۳-۲ : حداکثر مقادیر مجاز مواد زیان‌آور در آب مصرفی بتن و ملاتها

ملاحظات

حداکثر غلظت مجاز (قسمت در میلیون)

نوع مواد زیان‌آور

 

1000

بتن‌آرمه در شرایط محیطی شدید

و بتن پیش تنیده

ذرات جامد معلق

2000

بتن‌آرمه در شرایط محیطی ملایم،

بتن بدون آرماتور و ملاتها

 

1000

بتن‌آرمه در شرایط محیطی شدید

و بتن پیش تنیده

ذرات جامد محلول

2000

بتن‌آرمه در شرایط محیطی ملایم

3500

 بتن بدون آرماتور و و بدون قطعات فلزی و ملاتها

مقدار کل یون کلر قابل حل در آب بر حسب درصد وزن سیمان نباید از مقادیر جدول 6-3-3-6 آیین‌نامه بتن ایران بیشتر باشد.

500

بتن‌آرمه در شرایط محیطی شدید، بتن پیش تنیده یا دال پل و بتن‌آرمه‌هایی که در شرایط مرطوب قرار دارند.

یون کلر (CL)

1000

یا دارای مواد آلومینیومی یا فلزات غیر مشابه یا قالب های گالوانیزه دائمی هستند

10000

بتن بدون آرماتور و بدون سایر اقلام فلزی مدفون و ملاتها

مقدار کل سولفات قابل حل در آب بر حسب SO3 باید مطابق جدول
6-3-3-3 آیین‌نامه بتن ایران باشد.

1000

بتن‌آرمه و بتن پیش تنیده

سولفاتها

(بر حسب SO4 )

3000

بتن بدون آرماتور و بدون اقلام فلزی مدفون و ملاتها

 

600

قلیاییهای معادل

 

1000

کربناتها

400 برای بی کربناتهای کلسیم و منیزیم

400 تا 1000

بی کربناتها

 

500

فسفاتها، ارسناتها، براتها

500

نمکهای روی، مس، سرب، منگنز، قلع

آزمایش بتن ضروری است

100

سولفور سدیم