دسته‌بندی نشده · بهمن ۵, ۱۳۹۹ ۰

۵-۱۶-۲ مواد مناسب برای مصارف گوناگون

۱-۵-۱۶-۲ چسبهای مناسب

برای کارهای مختلف چسبهایی باید انتخاب شوند که در جدول ۲-۱۶-۵-۱ آمده است.

۲-۵-۱۶-۲ سیلرهای مناسب

برای منظورهای گوناگون باید سیلرهایی انتخاب شوند که در جدول ۲-۱۶-۵-۲ درج شده است.

۳-۵-۱۶-۲ درزبندهای ساختمانی مناسب

برای درزهای متنوع ساختمانی باید درزبندهایی مناسب به شرح جدول ۲-۱۶-۵-۳ انتخاب گردند.

جدول ۲-۱۶-۵-۱ : چسبهای ساختمانی مناسب برای کارهای مختلف

ملاحظات

مقاومت چسب در برابر

اجسامی که برای چسباندن مناسب‌اند و کیفیت چسبیدن

شرایط گیرش

شکل موجود در بازار

نوع چسب

وارفتگی

نم

گرما

سرما

به علت دیرگیر بودن فرصت کافی برای تنظیم درزها و اتصالات وجود دارد، مقاومت برشی آن با چوب تا حد 5/92 مگاپاسکال می‌رسد.

 

ضعیف

متوسط

خوب

برای چوب، چرم، کاغذ و پارچه، عالی است

دمای عادی (دیرگیر)

1- جامد با گرم کردن مصرف می‌شود.

2- مایع

حیوانی

مقاومت آن نسبت به سایر چسبهای حیوانی به میزان قابل ملاحظه‌ای کمتر است.

 

ضعیف

نسبتاً خوب

نسبتاً خوب

برای چرم و کاغذ، خوب و برای چوب، متوسط است

دمای عادی با 65 تا 95 درجه

پودر: با آب مخلوط می‌شود

آلبومین خون

توسط قارچ، کفک و سایر ارگانیزمهای چوب مورد حمله قرار می‌گیرد. در نقاطی که رطوبت زیاد یا تر و خشک شدن پیاپی رخ دهد مناسب نیست.

 

متوسط

خوب

متوسط

برای چوب و کاغذ، خوب است، مقاومت آن بیشتر به حد خوب می‌رسد

5/1 تا 21 درجه با کمی فشار

پودر: با آب مخلوط می‌شود

کازئین

مقاومت آن با چسبهای حیوانی قابل مقایسه نیست

 

ضعیف

نسبتاً خوب

نسبتاً خوب

برای کاغذ و چرم، خوب و برای چوب، نسبتاً خوب است

دمای عادی

1- جامد: با آب مخلوط می‌شود

2- مایع

نشاسته و دکسترین

ترموپلاستیک است. در ساختن فرآورده‌های لایه‌ای چوب و لایه‌های نم‌بندی مصرف می‌شود.

 

خوب

ضعیف

خوب

برای کاغذ و بتن، خوب است

دمای عادی

1- امولسیون

2- پس‌بریده (محلول)

قیری

مقاومت برشی آن با چوب تا 8/10 مگاپاسکال رسیده است

 

خوب

متوسط

متوسط

برای کاغذ، چوب، شیشه و چرم، خوب است

دمای عادی

مایع (محلول در
اتیل استات)

سلولزی

 

ضعیف

متوسط

متوسط

متوسط

برای کاغذ، خوب و برای چوب، شیشه و فلزات بالنسبه خوب است

دمای عادی

معمولاً مایع (محلول در کتون)

لاستیک کلره

به صورتهای ترموست و ترموپلاستیک یافت می‌شود. مقاومت برشی آن 7/2 مگاپاسکال می‌رسد

ضعیف

خوب

نسبتاً خوب

نسبتاً خوب

برای چرم و لاستیک، خوب، برای چوب، سرامیک و شیشه بالنسبه خوب

دمای عادی

امولسیون لاتکس یا محلول

لاستیک طبیعی

نوع ترموست با مقاومت برشی تا 21 مگاپاسکال و نوع ترموپلاستیک آن با مقاومت برشی تا 6/4 مگاپاسکال است

نسبتاً خوب

عالی

خوب

خوب

برای چوب، کاغذ، لعاب چینی و ورق پلی‌استر، خوب است

دمای عادی (در این دما بهتر می‌گیرد)

مایع

لاستیک (نیتریل با بوناان)

ترموست است مقاومت برشی آن تا 5/21 مگاپاسکال می‌رسد.

خوب

نسبتاً خوب

خوب

خوب

برای چوب و چرم و کاغذ، عالی است

برخی انواع، دمای عادی، بعضی با گرم کردن

1- پودر (با آب مخلوط می‌شود)

2- مایع (با سخت کننده مخلوط می‌شود)

رزین اوره فرم‌آلدئید

مقاومت برشی آن تا 5/21 مگاپاسکال می‌رسد رزینهای مشابه ترکیبی از فنول فرم‌آلدئید و فنول رسورسینول فرم‌آلدئید هستند

عالی

عالی

عالی

عالی

برای چوب و کاغذ عالی است در محصولات لایه‌ای چوب مصرف می‌شود

بعضی دمای عادی و برخی با پرس داغ

1- جامد

2- مایع

رزینهای فنولی (و مشابه)

ترموست هستند

عالی

عالی

عالی

عالی

برای چوب و کاغذ، عالی است

پرس داغ 150 درجه

پودر (با کاتالیست مخلوط می‌شود)

رزینهای ملامین

ترموست هستند

عالی

عالی

عالی

عالی

برای چوب و کاغذ، عالی است

دمای متوسط یا زیاد

پودر (با آب مخلوط می‌شود)

رزین ملامین فرم‌آلدئید

مقاومت برشی آن تا 15 مگاپاسکال می‌رسد. برای اتصالات آب‌بندی شده (واترپروف) مناسب است

خوب

خوب

خوب

خوب

برای چوب و کاغذ، خوب است

بعضی دمای عادی برخی 75<

مایع (با کاتالیست مخلوط می‌شود)

رزینهای رسورسینول

جدیدترین نوع چسب و از همه جامع‌تر است. با آن ملات و بتن و انواع فرآورده‌های سیمانی می‌سازند و در روکش پلها، تعمیرات قطعات بتنی پلها، مهار کابلهای پیش‌تنیده، اتصال قطعات بتنی پیش‌تنیده پلها، اتصال آرماتور خارج از قطعه بتنی به بتن و در ساختن قطعات مرکب ساختمان (کمپوزیت) مصرف می‌شود.

متغیر بسته به نوع

متغیر بسته به نوع

عالی

عالی

برای چوب، کاغذ، شیشه، فلزات و مصالح بنایی، عالی است

با کاتالیست به مقدار معمولی:

پرس داغ 200<

با افزایش کاتالیست:

 دمای عادی

مایع (با کاتالیست مخلوط می‌شود)

رزینهای اپوکسی

مقاومت برشی آن با چوب تا 5/7 مگاپاسکال می‌رسد

نسبتاً خوب

نسبتا خوب

خوب

نسبتاً خوب

برای چوب، کاغذ، وینیل و فلزات، خوب است.

دمای عادی

معمولاً امولسیون

رزینهای پلی‌وینیل

برای پوشش سطوح بتنی و سایر مصالح و حفظ آنها از اثرهای جوی، ساختن زاموسقه دور شیشه و در ساختن فرآورده‌های چوبی مصرف می‌شود.

خوب

ضعیف

خوب

خوب

برای شیشه و کاغذ عالی و برای چوب و فلز بالنسبه خوب است

برخی دمای عادی بعضی حدود 95

مایع

سیلیکات سدیمی

 

جدول ۲-۱۶-۵-۲ : سیلرهای مناسب برای منظورهای مختلف

سیلر مناسب

منظور از مصرف

محل مصرف

ردیف

پرایمر آلومینیومی با پودر آلومینیوم زیاد (با رنگ آلومینیومی کم پودر اشتباه نشود)

آماده‌سازی برای رنگ‌آمیزی روغنی

سطوح چوب خام صمغی و چوب عمل آمده آغشته به مواد محلول و روغن

1

لاک و الکل – سیلرهای روغنی و تربانتینی – رنگ رقیق روغنی – سیلرهای روغنی و تربانتینی – مواد سمی و
ضد عفونی کننده ویژه

برای رنگ‌آمیزی خودرنگ برای آستر رنگ روغنی، برای جلوگیری از حمله موجودات زنده

سطوح چوب خام از نوع غیر صمغی

2

انواع واکس به صورت افشانه

برای جلوگیری از تبخیر آب

سطوح بتن تازه

3

سیلیکات سدیم، مواد قیری و پلی سولفاید

آب‌بندی

مخازن بتنی آب و مایعات و استخرهای شنا

4

مواد قیری و پلی سولفاید

آب‌بندی

کفها و شالوده‌های بتنی

5

سیلیکونهای مایع

جلوگیری از نفوذ رطوبت و شوره زدن

مصالح بنایی و اندودها

6

رزینهای اپوکسی

کارهای تعمیراتی و چسبندگی کفپوش جدید

سطوح چوبی، بتنی و موزائیک کهنه

7

محلولهای رقیق چسبهای حیوانی و کازئین

آماده کردن برای رنگ‌آمیزی

سطوح اندودها و تخته‌های گچی

8

سرنج و کرومات روی به همراه روغن بزرک

ضد زنگ کردن قطعات

سطوح آهنی و فولادی کاملاً تمیز نشده

9

سرنج و کرومات روی به همراه رزینهای الکلیدی

ضد زنگ کردن قطعات

سطوح فلزی (از هر نوع) کاملا تمیز شده

10

آستر رنگ آماده روغنی

جلوگیری از رو زدن لکه

اندودهای تازه، سطوح کثیف و لکه‌دار

11

آستر رنگ آماده روغنی

جلوگیری از نمایان شدن رنگ قدیمی

سطوح رنگهای قدیمی (متفاوت با رنگ جدید)

12

انواع واکس

جلوگیری از نفوذ روغن و چربیها

سطوح بتنی و موزائیکی

13

 

جدول ۲-۱۶-۵-۳ : درزبندهای ساختمانی مناسب برای درزهای گوناگون

ملاحظات

درزبند مناسب

محل مصرف

ردیف

ترد و شکننده می‌شود. کمتر از خمیر ترد است، قابل رنگ آمیزی است.

خمیر روغن بزرک با گرد سنگ آهک بتانه روغن بزرک – ایزوبوتیلن

درزبندی دور شیشه پنجره‌های چوبی

1

گرفتن آنها بر اثر تبخیر حلال صورت می‌گیرد

قیر آبکی (محلول و امولسیون)، پلی‌بوتن محلول

نقاط گم مانند زیر درزپوشها و محل روی هم افتادگی لایه‌های عایق و درزپوش

2

برای درزهای قائم از نوع ناخمیده[1] و درزهای افقی از نوع خود ترازشو[2] انتخاب گردد

درزبندهای یک بخشی و دو بخشی بر پایه پلی‌سولفاید و اورتان، درزهای یک بخشی بر پایه سیلیکون

انواع درزهای افقی و قائم: دور پنجره‌ها، بین قطعات پیش‌ساخته سنگین و سبک و درز بین دالهای بتن‌آرمه

3

 

درزبندهای نرم پیش‌ساخته

دور پنجره‌ها – درزهای ساختمانی که بار وارده کم است

4

برای کار در سرما باید آن را گرم کرد

درزبندهای پیش‌ساخته ساختمانی

درزهای ساختمانی که بار وارده زیاد است

5

 

[1]. Non Sag

[2]. Self – Leveling