دسته‌بندی نشده · بهمن ۵, ۱۳۹۹ ۰

۸-۱۸-۲ مصالح نصب

مصالح نصب ترجیحاً باید غیر فلزی انتخاب شوند تا باعث افزایش انتقال گرما نگردند. در موارد اجباری مصالح نصب فلزی باید حتماً زنگ‌نزن باشند یا با مواد محافظ ضد زنگ پوشانده شوند. چسبها باید در هر مورد مناسب با مصالح عایق و سطح کار، انتخاب و در نقاط مرطوب از چسب ضد رطوبت استفاده گردد.

جدول ۲-۱۸-۷ : مصالح عایق حرارتی و سیستمهای عایقکاری مناسب و متداول در ساختمان

نوع مصالح یا سیستم مناسب

محل کاربرد

ردیف

پشم شیشه، پشم سنگ، پشم سرباره (با روکش کاغذی یا بدون روکش)

اقلیمهای خشک

1

انواع الیاف و دانه‌های سبک به صورت انباشته یا آزاد یا پاشیدنی

انواع تخته‌ها، تاوه‌ها و بلوکهای عایق (فیبری، چوب پنبه و مواد پلاستیکی)

عایقهای منعکس کننده (بدون پشت‌بند یا با پشت‌بند) صاف یا موجدار

انواع بتن سبک (کفی، گازی و دانه‌سبک)

(سرد و گرم)

عایقهای موجدار

کفهای تزریقی درجا

مانند ردیف1، مشروط بر اینکه مواد و مصالح نم‌کش با ورقه‌های نازک آلومینیومی یا پلی‌تن بخاربندی شوند.

اقلیمهای مرطوب

 (سرد یا گرم)

2

اسنفج پلی‌اورتان سخت تزریق شده درجا

سردخانه‌ها

3

قطعات پلی‌استایرن منبسط

مصالح نم‌کش ردیف 1، مشروط بر اینکه به طور جدی بخاربندی شوند.

پنلهای ساندویچی از بتن معمولی با لایه‌ای از عایق مناسب اقلیم

اعضای باربر (دیوار و سقف)*

4

(قطعات توخالی یا ایجاد فاصله هوایی)

بتن یک پارچه با دانه سبک از نوع پوکه رسی یا مشابه

مانند ردیف 4 به علاوه انواع بتن سبک کفی و گازی، اندودهای سبک، عایقهای پاشیدنی، پنجره‌های دو شیشه‌ای.

اعضای غیر باربر (نماها)*

5

انواع الیاف و دانه‌ها (روی سقف کاذب) و انواع تخته‌ها و تاوه‌ها به صورت نمایان

سقفهای کاذب*

6

انواع عایقهای پاشیدنی

مکانهای غیر قابل دسترسی*

7

* عایق باید مناسب با منطقه (مرطوب یا خشک) انتخاب شود.