دسته‌بندی نشده · خرداد ۱۹, ۱۳۹۹ ۰

۱-۲-۵ تعریف

آجر فرآورده  ای ساختمانی است که در گونه های رسی، شیلی و شیستی، مارنی، ماسه آهکی، بتنی و شکلهای گوناگون تولید میشود و عمدتاً در دیوارچینی، نماسازی و کرسی چینی، کفسازی و کفپوشی بکار میرود.