دسته‌بندی نشده · خرداد ۱۹, ۱۳۹۹ ۰

۱-۵-۵ تعریف

سنگ طبیعی جسمی است که از یک یا چند کانی تشکیل شده است. سنگ دارای کاربردهای زیادی در ساخت و ساز است که از جمله آنها میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

– به شکل بلوک در ساختمان سازی، سد سازی، باراندازها، دیوارهای جانپناه و مانند آنها.

– به شکل بریده، برای مصارف تزیینی، نما و کف ساختمان.

– استفاده به عنوان سنگفرش.