دسته‌بندی نشده · خرداد ۱۹, ۱۳۹۹ ۰

۴-۳-۵ ایمنی، بهداشت و ملاحظات زیست محیطی

۱۴۳۵ : استفاده از بلوکهای دارای خواص مناسب عایقکاری حرارتی نقش مهمی در صرفه جویی در مصرف سوختهای فسیلی دارد و در کاهش آلودگی محیط زیست نیز مؤثر است. استفاده از مواد سوختنی در خاک موجب صرفه جویی قابل ملاحظه ای در مصرف انرژی هنگام پخت میشود.

۲۴۳۵ : نظر به محدودیت ذخایر خاک رس مناسب، برای تولید آجر و سفال، باید تا حد امکان از مصرف بی رویه این ذخایر جلوگیری کرد، لذا میبایستی با به کارگیری روشهای صحیح تولید، حمل و استفاده، مانع از اتلاف و دورریز مصالح گردید، همچنین با تولید بلوکهای نیمه و چارک، اتلاف مصالح هنگام اجرا کاهش داده شود.