دسته‌بندی نشده · خرداد ۱۹, ۱۳۹۹ ۰

۴-۴-۵ ایمنی، بهداشت و ملاحظات زیست محیطی

استفاده از کاشیهای لعابدار که در لعاب آنها ترکیباتی مانند اکسیدهای سرب و کادمیم وجود دارد، برای محیط زیست زیان بخش است.