دسته‌بندی نشده · خرداد ۲۴, ۱۳۹۹ ۰

۲-۹-۵ فرآورده های آهکی

 به طورکلی، انواع فرآورده های آهکی عبارت است از:

۱۲۹۵ : آجر ماسه آهکی (بخش ۳-۲-۲-۵)

۲۲۹۵ بتن آهکی سبک

این بتن از جنس سیلیکات کلسیم است. از خواص آن سبک بودن و داشتن خاصیت عایق حرارتی است. قطعات پیش ساخته  آن در ساخت سقف و دیوارهای غیرباربر بکار میرود.