دسته‌بندی نشده · خرداد ۲۴, ۱۳۹۹ ۰

۴-۷-۵ سازگاری

۱۴۷۵

در نقاط مرطوب، ملات و بتن نباید مستقیماً در مجاورت گچ و فرآورده های گچی قرار گیرند.

۲۴۷۵ : از بکار بردن مواد اسیدی بر روی فرآورده های سیمان پرتلندی باید پرهیز شود.

۳۴۷۵ : از مواد پاک کننده اسیدی نباید در ملات و بتن استفاده شود.

۴۴۷۵ : نماهای بتنی با استفاده از پوشش مناسب، باید در مقابل بارانهای اسیدی، حفاظت شوند.

۵۴۷۵ : ملات یا بتن اصلاح شده با لاتکسها وقتی در معرض دایمی آب قرار میگیرند باعث کاهش خواص از جمله مقاومتهای فشاری، کششی و خمشی میشود. بنابراین ملات یا بتن اصلاح شده نباید در ساختمانهایی استفاده شوند که به طور مستمر در معرض آب قرار دارند.