دسته‌بندی نشده · خرداد ۲۴, ۱۳۹۹ ۰

۵-۸-۵ سازگاری

در مواردی که مواد افزودنی مختلف بصورت همزمان استفاده میشوند بایستی نسبت به تاثیرگذاری آنها بر عملکرد یکدیگر و نیز سازگاری آن با سیمان بررسی صورت پذیرد.