دسته‌بندی نشده · خرداد ۲۴, ۱۳۹۹ ۰

۶-۸-۵ بسته بندی، حمل و نگهداری

۱۶۸۵ : تولیدکننده موظف است مشخصات ماده افزودنی، شامل نام محصول، نوع افزودنی، وزن، محدوده پیشنهادی مصرف، زمان تولید و تاریخ مصرف را بر روی بسته بندی درج نماید.

۲۶۸۵ : افزودنیها بایستی به نحوی بسته بندی شوند که نسبت به رطوبت و یخ زدگی محفوظ باشند.

۳۶۸۵ : افزودنیها بایستی در انبارهای سرپوشیده و دور از معرض تابش مستقیم آفتاب نگهداری شوند.