دسته‌بندی نشده · خرداد ۲۵, ۱۳۹۹ ۰

۴-۹-۵ ایمنی، بهداشت و ملاحظات زیست محیطی

۱۴۹۵ : کاربرد و جابجا کردن آهک مستلزم رعایت نکات ایمنی است.

۲۴۹۵ : استفاده کارگران از کلاه ایمنی، عینک و نقابهای حفاظتی، کفش و پوتین حفاظتی، دستکش، ماسک حفاظتی و لباسهای ایمنی الزامی است.

۳۴۹۵ : از آنجا که شکفته کردن آهک با گرمازایی زیادی همراه است، در این کار باید نکات ایمنی و بهداشتی رعایت شود.