دسته‌بندی نشده · خرداد ۲۶, ۱۳۹۹ ۰

۱-۱۴-۵ تعریف

۱۱۱۴۵ : قیر جسمی هیدروکربنی است به رنگ سیاه تا قهوه ای تیره که از شمار بسیار هیدروکربنهای آلی با ترکیبات پیچیده شیمیایی ساخته میشود. قیر در دمای محیط، جامد – نیمه جامد است، اما با افزایش دما روان میشود. کاربرد مهم قیر به علت وجود دو خاصیت مهم این ماده است: غیرقابل نفوذ بودن در برابر آب و چسبنده بودن.

۲۱۱۴۵ : قطران از تقطیر گازهای حاصل از حرارت دادن زغال سنگ، چوب و سنگهای شیستی به دست  می آید و رنگی سیاه و متمایل به قهوه ای دارد. این ماده قطران خام نام دارد و از تصفیه آن در حرارت ۳۰۰ تا ۳۵۰ درجه قطران راه سازی به دست می آید.