دسته‌بندی نشده · خرداد ۲۷, ۱۳۹۹ ۰

۴-۱۸-۵ ملاحظات زیست محیطی

۱۴۱۸۵ : عایقهای پشم معدنی ممکن است سبب ایجاد حساسیت پوستی و خارش شود.

توصیه میشود کاربران این مواد از دستکش استفاده کنند.

۲۴۱۸۵ : پشمهای معدنی غیرقابل اشتعال اند، اما روکش آنها، اگر کاغذی باشد طبعاً میسوزد.

۳۴۱۸۵ : الیاف آزبستی که از سیلیکاتهای طبیعی با ساختار بلوری به شکل رشته های باریک تشکیل میشود، به سبب خطر آن برای سلامتی انسان، نباید در ساخت فرآورده های عایقکاری حرارتی استفاده شود.

۴۴۱۸۵ : مشکلات عایقهای پلیمری اسفنجی عبارت است از: قابلیت اشتعال، زباله سازی و تجزیه نشدن باطله های آنها در طبیعت. اسفنج پلی یورتان به علت استفاده از کلروفلوئوروکربن (CFC) در ساخت آن سبب تخریب لایه ازون میشود.