دسته‌بندی نشده · خرداد ۲۷, ۱۳۹۹ ۰

۵-۲۰-۵ سازگاری

نانوماده استفاده شده بایستی سازگار با سایر مصالح مورد استفاده  باشد.