دسته‌بندی نشده · تیر ۹, ۱۳۹۹ ۰

۱-۵-۶ تعاریف

۱۱۵۶ بار زنده

باری غیر دائمی است که در حین استفاده و یا بهره برداری از ساختمان و یا سایر سازه ها به آنها وارد شود و شامل بارهای حین ساخت و یا بارهای محیطی مانند بار باد، بار برف، بار باران، بار زلزله، بار سیل و یا بارهای مرده نمی شود.

۲۱۵۶ بار زنده بام

باری بر روی بام که توسط کارگران، تجهیزات و مصالح در حین انجام تعمیرات بر روی آن بدان وارد شده و یا توسط اشیاء متحرکی چون گلدان و یا لوازم تزئینی کوچک که ارتباطی با استفاده از ساختمان در طول عمر بهره برداری آن نداشته باشند، به آن اعمال شود.

۳۱۵۶ فضابند

یک ساختمان و یا قسمتی از آن، که بصورت کامل و یا موضعی خود ایستا بوده و شامل دیوار و سقفی برای جلوگیری از نفوذ حشرات یا نور آفتاب باشد. فضابند از جنس فایبر گلاس، آلومینیم، پلاستیک و یا سایر مصالح سبک توری تشکیل شده، که یک محل در دست استفاده مانند استخر شنا و یا سکوی برگزاری مراسم، و تاسیسات مرتبط با تولیدات باغی و یا کشاورزی را می پوشاند.

۴۱۵۶ سیستم حفاظ پارکینگ

سیستمی از قطعات شامل مهارها و ادوات اتصال به سیستم سازه ای که مانع از حرکت وسائل نقلیه به سمت لب های بدون حفاظ پارکینگ و یا برخورد آن به دیوارهای پارکینگ و یا راه عبور وسایل نقلیه می شوند.

۵۱۵۶ سیستم دستگیره

یک میله به همراه مهارهای مربوطه و ادوات آن به سیستم سازه ای که برای تحمل بار وزن در مکان هایی مانند توالت، دوش و وان به کار می رود.

۶۱۵۶ سیستم نرده حفاظ

مجموعه ای از قطعات شامل مهارها و قطعات اتصال به سیستم سازه ای که در نزدیکی لب های باز سطوح برآمده با هدف به حداقل رساندن امکان سقوط مردم و یا تجهیزات و یا مصالح از آن نقاط به کار می رود.

۷۱۵۶ سیستم نرده

نرده ای که توسط دست برای حفظ تعادل و یا طی مسیر مورد استفاده قرار گرفته و شامل مهارها و اتصالات آن به سیستم سازه ای می باشد.

۸۱۵۶ نردبان ثابت

نردبانی که به طور دائمی به یک سازه، ساختمان و یا تجهیز متصل شده باشد.