دسته‌بندی نشده · مرداد ۲۰, ۱۳۹۹ ۰

۳-۳-۱۰ الزامات لرزه ای مشخصات مصالح

۱۳۳۱۰ فولاد مصرفی

 هر چند در فصل اول این مبحث به الزامات متعارف فولاد مصرفی به عنوان یک ماده ساختمانی پرداخته شده است، لیکن جهت تأمین شکل پذیری مناسب لازم است توجه ویژهای به نحوه عملکرد فولاد در طراحی لرزه ای ساختمان ها شود. برای حصول این امر لازم است از ناپایداری موضعی و کلی از قبیل کمانش جانبی- پیچشی در محدوده رفتار پلاستیک جلوگیری به عمل آید. این فولادها باید در عین حال دارای مقاومت کششی نهایی حداقل 1.2 برابر مقاومت حد تسلیم باشند. یعنی:

Fu ≥ 1.2Fy                        (۱-۳-۳-۱۰)

 

۲۳۳۱۰ اتصالات جوشی

مشخصات مصالح جوش به کار رفته در اتصالات و وصله های اعضای سیستم باربر جانبی لرزه ای و نیز وصله ستون های غیرباربر جانبی لرزه ای باید مطابق شرایط زیر باشد.

 ۱- فلز جوش با فلز پایه سازگار باشد.

 ۲- طاقت نمونه شیارداده شده شارپی استاندارد فلز جوش در دمای ۱۸- درجه سلسیوس، حداقل ۲۷ ژول باشد.

. ۳- در اتصالات و وصله های با جوش نفوذی کامل، در قاب های خمشی ویژه و متوسط و تیرهای پیوند قاب های مهاربندی شده واگرا، باید علاوه بر دو شرط فوق طاقت نمونه شیار داده شده شارپی استاندارد فلز جوش در دمای ۲۹- درجه سلسیوس حداقل ۲۷ ژول باشد.

                                             

۳۳۳۱۰ اتصالات پیچی

 کلیه پیچ های مورد استفاده در اتصالات و وصله های اعضا سیستم باربر جانبی لرزه ای و نیز وصله ستون های غیر باربر جانبی لرزه ای، باید با رفتار اصطکاکی و از نوع پرمقاومت باشند و با حداقل بار مندرج در فصل ۲-۱۰ پیش تنیده شوند. سوراخ ها نیز باید استاندارد یا لوبیایی کوتاه در امتداد عمود بر راستای نیرو باشد.