دسته‌بندی نشده · مرداد ۲۳, ۱۳۹۹ ۰

۱۴-۷-۶ بام های موجود

در صورت ساخت سازه جدید و یا تغییرات در ساختمان موجود امکان اضافه شدن بار برف بام های مجاور موجود باید بررسی شود. اگر سازه جدید و یا قسمت جدید در فاصله ای کمتر از ۶ متر از بام موجود ساخته می شود باید توسط سازنده بخش جدید به مالک ساختمان موجود، درباره خطرات احتمالی افزایش بار برف بام موجود، آگاهی های لازم داده شود.