دسته‌بندی نشده · مرداد ۲۳, ۱۳۹۹ ۰

۱-۸-۶ کلیات

بندهای این فصل بر اساس مطابقت تعریفها و علائم زیر و مفاهیم آنها با آمار موجود در منطقه و مطالعات هیدرولوژیکی و مهندسی آب مورد تأیید مراجع ذیصلاح و مراکز دارای صلاحیت قانونی نظیر سازمان هواشناسی کشور برای ساختمان ها و سایر سازه ها به کار می رود.