دسته‌بندی نشده · شهریور ۱, ۱۳۹۹ ۰

۴-۱-۳ استانداردها و ضوابط

رعایت آن قسمت از ضوابط و استانداردهایی که در این مبحث به آنها اشاره شده الزامی است و به مثابه جزوی از این مقررات تلقی میشوند.