دسته‌بندی نشده · شهریور ۵, ۱۳۹۹ ۰

۴-۷-۵ تصرفهای تجمعی

۴-۷-۵-۱: در تصرفهای تجمعی، در فضاهایی که برای تعداد بیش از 20 نفر پیش بینی میشود، ارتفاع فضا نباید از 3.00 متر کمتر باشد. درصورتی که این تصرفها برای سخنرانی و نمایش طراحی و اجرا گردند، رعایت ضوابط معماری و ارتفاعات لازم جهت نورپردازی و آکوستیک و… الزامی است.

۴-۷-۵-۲: پلکانهای راهرویی برای دسترسی به ردیف صندلیها که تنها در یک طرف آنها جای نشستن وجود دارد، لازم است که حداقل در یک طرف آنها میله دستگرد نصب شود.

۴-۷-۵-۳: در تصرفهای تجمعی، مانند سینماها و سالنهای اجتماعات، پلکانهای راهرویی که به میله دستگرد در وسط مجهزند، نیازی به میله دستگرد اضافی ندارند.

۴-۷-۵-۴: سایر الزامات تعیین شده برای فضاها، اجزاء و عناصر ساختمانها باید در طراحی و ساخت ساختمان های تجمعی نیز رعایت گردد.