دسته‌بندی نشده · شهریور ۵, ۱۳۹۹ ۰

۴-۹-۳ بامهای مسطح

۴-۹-۳-۱: تعبیه جانپناه در سقفهای مسطح، در صورت وجود راه پله برای دسترسی ساکنین به بام، مطابق الزامات قسمت ۴-۹-۷ الزامی است.

۴-۹-۳-۲: بامهای مسطح باید دارای شیب بندی مناسب حداقل %2 و کفشوی متصل به شبکه فاضلاب مستقل از شبکه اصلی ساختمان باشند.

۴-۹-۳-۳: آب بامها باید به صورتی جمع آوری و هدایت شود که موجب آلودگی یا ایجاد مزاحمت در محوطه و اجزاء ساختمان و اراضی مجاور یا معابر عمومی نشود و از سرازیر شدن آب بر روی نمای ساختمان یا ساختمان های مجاور پیشگیری گردد.

۴-۹-۳-۴: تخلیه آب حاصل از نزولات جوی بامها به زمینهای مجاور و معابر عمومی مجاز نیست و تخلیه آن در محوطه ساختمان باید با مجوز شهرداری یا سایر مراجع صدور پروانه انجام گیرد.

۴-۹-۳-۵: اتصال فاضلاب بام به شبکه فاضلاب شهری با مجوز ادارات فاضلاب شهری و سایر مراجع مسئول امکانپذیر است.