دسته‌بندی نشده · شهریور ۱۰, ۱۳۹۹ ۰

۴-۹-۸ آب بندی و عایقکاری رطوبتی

۴-۹-۸-۱: در تمام ساختمانها حفاظت در برابر بارش نزولات جوی و رطوبت خاک الزامی است. بامهای تخت، ایوانها، کفهای در تماس با زمینهای نمناک، کف کلیه فضاهای بهداشتی در طبقات، دیوارهای زیرزمین و سایر دیوارهای در تماس با زمین نمناک، بدنه و کف و دیوار استخرها و منابع آب، باید عایق رطوبتی شوند. بامهای شیبدار و قوسی و گنبدها و نماهایی که در معرض بورانهای موسمی قرار میگیرند، باید با روش مناسب در برابر نزولات جوی و کجباران حفاظت شوند.

۴-۹-۸-۲: در تمام فضاهای داخلی بنا، هرجا که شیر برداشت آب تعبیه شود، کف فضا باید عایق رطوبتی شده و کف شوی دارای شترگلویی یا سیفون و تمهیدات لازم دیگر برای دفع فاضلاب، مطابق با ضوابط مبحث شانزدهم مقررات ملّی ساختمان، پیش بینی شود.

۴-۹-۸-۳: عایقکاری سطح کف و دیواره های زیرزمین، جهت جلوگیری از نفوذ آب های سطحی و زیرزمینی و نشت آب لوله کشی، در ساختمان الزامی است.