دسته‌بندی نشده · شهریور ۲۹, ۱۳۹۹ ۰

پ ۱-۳ تعیین حداکثر مصرف لحظه ای محتمل

پ ۳-۱ با استفاده از جدول پ ۱-۲-۲ مقدار S.F.U برای هر قسمت از لوله کشی، که به تعداد معینی از لوازم بهداشتی مختلف آب میرساند به دست می آید ولی همه لوازم بهداشتی همزمان مورد استفاده قرار نمیگیرند و باید برای به دست آوردن مقدار جریان آب در هر قسمت از لوله کشی، با توجه به احتمال همزمانی استفاده از لوازم بهداشتی مختلف، حداکثر محتمل مقدار جریان آب محاسبه شود.

پ ۳-۱ جدول پ ۱-۳-۲ حداکثر محتمل مقدار جریان آب را در دو حالت، استفاده عمده از توالتهای با شستشوی فلاش تانک یا فلاش والو، بر اساس S.F.U به دست میدهد.