دسته‌بندی نشده · شهریور ۲۹, ۱۳۹۹ ۰

۱۶-۹-۵ محل بستها و تکیه گاه ها

۱۶-۹-۵-۱ فاصله بستها

الف) فاصله دو بست مجاور از هم در لوله های قائم و افقی برای لوله های از جنسهای مختلف که در این مبحث از مقررات ملی ساختمان کاربرد دارد باید حداکثر برابر ارقام جدول شماره (۱۶-۹-۵-۱) “الف” باشد.

۱۶-۹-۵-۲ فاصله تکیه گاه ها

الف) فاصله تکیه گاه ها بر حسب نوع بست و تکیه گاه متفاوت است و باید از فاصله بستهای لوله تبعیت کند.

۱۶-۹-۵-۳ : اگر یک دسته لوله از جنسهای مختلف و یا قطرهای مختلف تکیه گاه مشترک داشته باشند (مثلاً در آویز که تعدادی لوله افقی به موازات هم روی پروفیل فولادی مشترک نصب میشوند) فاصله دو بست مجاور معادل کوچکترین فاصله ای خواهد شد که از جدول شماره (۱-۵-۹-۱۶) “الف” برای یکایک لوله های این دسته لوله مشخص میشود.

 

جدول شماره (۱-۵-۹-۱۶) “الف”: حداکثر فاصله دو بست مجاور در انواع لوله کشی

جنس لوله

قطر نامی

حداکثر فاصله دو بست مجاور

میلیمتر

اینچ

لوله قائم (متر)

لوله افقی (متر)

لوله های چدنی سرکاسه دار و  بدون سرکاسه

در تمامی قطرها

3

1.8

لوله های فولادی گالوانیزه

25 میلیمتر و کوچکتر

1 اینچ و کوچکتر

3

2.1

32

11.4

3

2.1

40 تا 50

11.2 تا 2

3.7

2.7

65 تا 75

21.2 تا 3

4.6

3.4

100

4

4.6

4.3

لوله های مسی

25 میلیمتر و کوچکتر

1

2.4

1.8

32 تا 40

11.4 تا 11.2

3

2.4

50

2

3

2.7

65 تا 100

21.2 تا 4

3.7

3

لوله های پلی اتیلن معمولی و یا مشبک PEX

7 تا 51

11.4 تا 2

1.2

0.5

لوله های چند لایه پلی اتیلن مشبک + آلومینیوم PEX.AL…PEX

9 تا 61

3.8 تا 21.2

1.2

0.8

لوله های ترکیبی پلی اتیلن دمای بالا + آلومینیوم

9 تا 61

3.8 تا 21.2

1.2

0.8

لوله های پی وی سی P.V.C

32 تا 40

11.4 تا 11.2

1.2

0.5

50

2

1.2

0.6

75 تا 100

3 تا 4

1.8

0.9

150

6

1.8

1.2