دسته‌بندی نشده · مهر ۵, ۱۳۹۹ ۰

پ ۶-۴ علائم ترسیمی

پ ۶-۴-۱ لوله ها

 

 

 

 

پ ۶-۴-۲ فیتینگها زانوی 45 درجه افقی

 

 

پ ۶-۴-۳ انتهای لوله قائم هواکش خارج از ساختمان انتهای لوله قائم هواکش روی بام