دسته‌بندی نشده · مهر ۶, ۱۳۹۹ ۰

پ ۳-۸

علائم ترسیمی پیشنهادی به ترتیب زیر طبقه بندی میشود:

– لوله ها؛

– فیتینگها؛

 – دریچه بازدید؛

– کفشوی آب باران بام.