دسته‌بندی نشده · مهر ۲۱, ۱۳۹۹ ۰

۱۹-۴-۳ سیستمهای تهویه

۱۹-۴-۳تأمین هوای تازه

 تمام سیستمهای تأمین هوای تازه، که با استفاده از دمنده یا فن کار میکنند، باید به کلید روشن-خاموش تجهیز شوند، تا در شرایط غیر کاری و هنگامی که به هوای تازه نیازی نیست خاموش شوند، مگر آنکه مجهر به کنترل خودکار باشند.

 در تمام نقاط ورود و خروج هوا در ساختمان، در نظر گرفتن سیستمهای خودکار، که دمپر آنها فقط در زمان کار کردن باز می شود، الزامی است. در مواردی که درجه آلودگی هوای داخل تغییر میکند، تنظیم خودکار میزان هوای تازه الزامی است.

 حداکثر میزان تهویه مکانیکی نباید بیش از 20 درصد از حداقل تهویه تعیین شده از نظر سلامت و بهداشت بالاتر باشد. در صورتی که از سیستمهای بازیافت انرژی از هوای خروجی استفاده شود، این محدودیت برطرف میگردد.

۱۹-۴-۳کیفیت درزبندی بازشوها

 در هر واحد مستقل، چنانچه میزان تهویه ناخواسته هوا، که از طریق بازشوهایی مانند درها و پنجره ها صورت میگیرد، در شرایط عادی، از یک سوم حجم تعویض هوا در ساعت تجاوز نکند، ضریب انتقال حرارت مرجع Ĥ، در بند 1-1-3-19، را می توان تا %10 افزایش داد. میزان تهویه ناخواسته هوا از طریق مراجع مربوطه تعیین میگردد.

توجه: در صورتی که با استفاده از تمهیدات مختلف (مانند بهره گیری از پنجره های نوین و انواع درزبندها) میزان تهویه هوای ناخواسته از بازشوها کاهش یابد، باید هوای تازه مورد نیاز برای تأمین سلامتی و بهداشت، به صورت طبیعی یا مکانیکی، فراهم گردد.