دسته‌بندی نشده · آبان ۱۷, ۱۳۹۹ ۰

۲۱-۵-۴-۲ تاسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

۲۱-۵-۴-۲-۱: در ساختمان ها باید حتی المقدور از بکارگیری سیستم های با احتمال نشت بالا یا سیستم های تبریدی دارای کویل مستقیم خودداری گردد. در صورتی که سیستم های با احتمال نشت بالا یا سیستم های تبریدی دارای کویل مستقیم بکار گرفته شوند، باید زمانیکه احتمال بروز خطر در آن زیاد است، گاز و مواد مبرد داخل سیستم های یاد شده از طریق شیرهای تخلیه به بیرون هدایت شود.

۲۱-۵-۴-۲-۲: در صورت استفاده از سیستم های تهویه مطبوع آبی یا آبی- هوایی، اجرای دریچه هوای تازه در دیوارهای خارجی پشت فنکوئل مجاز نیست.

۲۱-۵-۴-۲-۳: سیستم های خنک کننده تبخیری باید در شرایط اضطراری توسط سیستم کنترل متمرکز به صورت سریع و اتوماتیک خاموش شود.

۲۱-۵-۴-۲-۴: شبکه های لوله کشی و کانال کشی در سیستم های تاسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع باید دارای قطعات انبساطی و اتصالات انعطاف پذیر در محل نصب دستگاه ها و همچنین فصل مشترک لوله و کانال با دیوارها باشد تا خسارات ناشی از شوک حرکتی حاصل از انفجار به حداقل برسد.

۲۱-۵-۴-۲-۵: بست ها و نگهدارنده های لوله ها و کانال ها نباید کاملاً صلب باشد تا قابلیت تحمل و جابجایی در اثر شوک حرکتی را دارا باشد.

۲۱-۵-۴-۲-۶: توصیه می شود در ساختمان ها با شرط رعایت الزامات مندرج در مبحث ۱۴ مقررات ملی ساختمان از لوله های پلیمری استفاده شود.

۲۱-۵-۴-۲-۷: در ساختمان ها به منظور استمرار فعالیت پس از آسیب ساختمان لازم است موتورخانه در مکان امن و دارای استحکام کافی قرار گیرد.

۲۱-۵-۴-۲-۸: در موتورخانه ها استفاده از دو یا چند دستگاه تاسیساتی مانند دیگ، چیلر، پمپ، برج های خنک کننده و غیره با شرط همپوشانی کافی و ظرفیت مناسب جهت استمرار فعالیت تجهیزات سالم در زمان اضطراری و افزایش قدرت تعمیر دستگاه ها الزامی است.

۲۱-۵-۴-۲-۹: در موتورخانه ساختمان ها تجهیزات نصب شده مانند پمپ ها و مخازن آب، باید حتی المقدور به صورت افقی انتخاب و اجرا شوند تا در مقابل شوک حرکتی سازه در اثر انفجار دچار واژگونی نشوند.

۲۱-۵-۴-۲-۱۰: ورودی هوای تازه به موتورخانه باید از محلی امن و دور از آوار ناشی از انفجار پیش بینی شود.

۲۱-۵-۴-۲-۱۱: مشعل های حرارتی موتورخانه ها در ساختمان ها حتماً باید دوگانه سوز بوده و با استفاده از گاز شهری و گازوئیل (ذخیره شده در مخزن ویژه) قابلیت کار داشته باشد.

۲۱-۵-۴-۲-۱۲: محل مخازن ذخیره سوخت گازوئیل موتورخانه باید در فاصله مناسب و ایمن نسبت به موتورخانه و سایر فضاهای مهم پیش بینی گردد.

۲۱-۵-۴-۲-۱۳: کانال های سیستم تهویه و تعویض هوا باید دارای انعطاف پذیری خصوصاً در فصل مشترک عبور از مقاطع دیوارها و محل نصب دستگاه ها باشد.

۲۱-۵-۴-۲-۱۴: جهت مقابله با ورود امواج الکترومغناطیسی از طریق کانال های هوارسانی (فلزی)، لازم است تمهیدات لازم در نظر گرفته شود.