دسته‌بندی نشده · آبان ۱۷, ۱۳۹۹ ۰

۲۱-۵-۴-۳ تاسیسات بهداشتی

۲۱-۵-۴-۳-۱ سیستم آبرسانی

۲۱-۵-۴-۳-۱-۱: به منظور ادامه فعالیت در ساختمان ها، ساخت منبع ذخیره آب مصرفی براساس تعداد نفرات و شرایط خاص بهره برداری در شرایط پس از آسیب ساختمان و احتمال قطع شبکه آب شهری لازم است.

۲۱-۵-۴-۳-۱-۲: این منابع باید در نقاط امن و به صورت مستحکم در طبقات زیرین ساختمان یا محوطه اطراف ساختمان اجرا گردند.

۲۱-۵-۴-۳-۱-۳: اجرای منبع ذخیره آب مصرفی روی بام ساختمان مجاز نیست.

۲۱-۵-۴-۳-۱-۴: لازم است پمپ ها ضمن داشتن تجهیزات یدکی و یا تعداد جایگزین و آماده بکار (رزرو) جهت استفاده از برق اضطراری در مواقع لزوم تجهیز شوند.

۲۱-۵-۴-۳-۱-۵: نصب اتصالات قابل انعطاف، لرزه گیرها یا شیلنگ های خرطومی در مسیر عبور لوله های آبرسانی و خصوصاً در محل فصل مشترک تقاطع لوله ها با دیوارها لازم است.

۲۱-۵-۴-۳-۱-۶: توصیه می شود از لوله های پلیمری مورد تایید مبحث ۱۶ تاسیسات بهداشتی ساختمان برای کاهش خسارات ناشی از شوک حرکتی سازه و ارتعاشات وارده به لوله ها در اثر پیامدهای انفجاری استفاده شود.

۲۱-۵-۴-۳-۱-۷: نصب شیرهای قطع سریع در محل های قابل دسترس برای تغذیه شبکه و همچنین انسداد شبکه در مناطق آسیب دیده برای استفاده در شرایط اضطراری الزامی است.

۲۱-۵-۴-۳-۲ تاسیسات فاضلاب

۲۱-۵-۴-۳-۲-۱: اجرای سیستم جمع آوری آب های سطحی و کف شوی ها با تعداد مناسب در طبقات زیرین ساختمان در شرایط اضطراری لازم است.

۲۱-۵-۴-۳-۲-۲: طراحی و اجرای لوله های فاضلاب خروجی باید به گونه ای باشد که هم زمانی تخلیه اضطراری فاضلاب در شرایط اضطراری به راحتی میسر باشد.

۲۱-۵-۴-۳-۲-۳: به منظور جلوگیری از صدمات ناشی از شوک حرکتی سازه توصیه می شود لوله های فاضلاب پلیمری (مورد تایید مبحث ۱۶) به جای لوله های چدنی و با فولادی اجرا گردد.